Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"


„Biblioteka – wstąp i doładuj wyobraźnię”


O bibliotece

Biblioteka mieści się w głównym budynku Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, służy uczniom, nauczycielom innym pracownikom szkoły, absolwentom i rodzicom uczniów.

Posiada dość bogaty i aktualny księgozbiór. Księgozbiór biblioteki liczy 10820 woluminów , w tym 10539 książek oraz 281 materiałów audiowizualnych. Pracownia dysponuje zbiorem aktualnych czasopism dla uczniów i nauczycieli.

Zbiory są skomputeryzowane w programie MOL 2000+. Przy pomocy programu wypożyczane są materiały biblioteczne.

W pracowni bibliotecznej działa ICIM z 4 stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne. Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania potrzebnych informacji. Biblioteka wyposażona jest w telewizor, DVD i drukarkę.

W pomieszczeniach biblioteki eksponowane są wystawki książek poświęcone autorom, a także wystawki okolicznościowe.

Wyodrębniono też miejsce na "Kącik maturzysty”, w którym znajdują się informatory dla kandydatów na studia, wszelkiego rodzaju broszury maturalne.

W czytelni są warunki do cichej pracy codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 10539 woluminów

Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy.

Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:
• Lektury
• Literatura piękna dla młodzieży gimnazjalnej o powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, historyczne, biograficzne, fantastycznonaukowe,
• Poezja
• Dramat
• Literatura piękna dla dorosłych
• Literatura popularnonaukowa z zakresu: o matematyki, chemii, geografii, ochrony przyrody, astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, sztuki, sportu, muzyki, religii, psychologii, językoznawstwa, nauki o literaturze, biografii, historii
• Literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania
• Zbiory specjalne
• Podręczniki

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, atlasy, albumy.
W czytelni uczniowie mogą korzystać ze zgromadzonych czasopism.

Czasopisma w prenumeracie:
Cogito, Victor Gimnazjalista, PC World Komputer, Świat Nauki, Wiedza i Życie, National Geographic, Auto Moto Serwis, Focus

Dla nauczycieli: Biblioteka w Szkole, Głos Nauczycielski, Głos Pedagogiczny

Dzienniki: Gazeta Wyborcza, Słowo Podlasia
Zbiory biblioteki wzbogaciły się o około 600 pozycji. Książki zostały zakupione w ramach Rządowego programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Są wśród nich książki o tematyce: fantastycznej, sensacyjnej, obyczajowej, młodzieżowej, biograficznej, historycznej i wiele innych autorstwa: K. Lackberg, K. Bondy, R. Mroza , H. Cobena, T. Gerritsen, K. Michalak,L. Taylor, j. Flanagana. Miłośnikom serii polecamy nowe tytuły: „Drużyna”, „Zwiadowwcy”, „Gra o tron” , „Saga o Enderze’, „Ostatnia spowiedź”, „Błękitnokrwiści’ „ Oddechy”.
Teraz każdy z Was z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Nowości w bibliotece szkolnej
Uwaga! Dobre wieści dla czytelników naszej biblioteki!
Jeżeli uważasz, że jakiejś książki brakuje w naszej bibliotece powiedz bibliotekarzowi.
W miarę możliwości postaram się uwzględnić Wasze propozycje.

Godziny otwarcia biblioteki

Bibliotekarz mgr Renata Chwesiuk

Regulaminy


Lektury

Wyboru lektur szkolnych dokonuje nauczyciel języka polskiego w porozumieniu z klasą.
Niektóre fragmenty lektur możecie znaleźć w podręcznikach. Uwaga
By się nie denerwować, że zabrakło lektury, przychodźcie zaraz po zapowiedzi ich omawiania.

Byłeś zaraz po zapowiedzi a mimo to zabrakło lektury - nie martw się spróbuj lekturę znaleźć na stronie

wolnelektury Lektury_gov_pl

Konkursy

„Konkurs wiedzy o patronie szkoły”

Cele konkursu:
  • popularyzacja biografii patrona szkoły;
  • poszerzenie wiedzy na temat twórczości Władysława Stanisława Reymonta .
Zasady konkursu:
I etap 

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych , 
  • Wszyscy uczniowie rozwiązują zadania konkursowe dotyczące życia i twórczośći Wł. St. Reymonta etapu; Rozwiązanie testu na 80% uprawnia ucznia do ubiegania się o ocenę cząstkową „bardzo dobry z języka polskiego
  • Każda klasa przygotowuje pracę plastyczną: portret patrona    ( format pracy - 42cm x 29,7cm, technika dowolna) . Za wykonanie tego zadania, klasa dodatkowo może uzyskać punkty od 1do3.
  • Każda klasa przebiera ucznia w postać patrona szkoły
  • W wyniku tego etapu wyłoniona zostanie zwycięska klasa, która w nagrodę otrzyma trzy dni bez pytania

Akcje

Podaruj Książkę Bibliotece

Wszystkich czytelników i sympatyków książki zapraszamy do włączenia się do akcji.

Podaruj książkę bibliotece.

Od początku istnienia biblioteki nasi czytelnicy podarowali szereg cennych woluminów, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki. Akcja trwa cały rok.

Zapraszamy do współpracy z bibliotekąCopyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0