Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Od 29 września do 5 października br. nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Czytamy z sercem”. Uczniowie oraz nauczyciele zaangażowali się w wiele różnych działań. W związku z tym, że 29 września przypadał Dzień Głośnego Czytania, na lekcjach języka polskiego młodzież oddawała się lekturze książek poruszających duszę i serce.
W kolejnych dniach podjęto szereg innych aktywności. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczennice ubrane na czerwono spacerując po Małaszewiczach rozdawały ulotki promujące profilaktykę serca i zachęcały do aktywności fizycznej. W bibliotece szkolnej przygotowano gazetkę promującą zdrowy styl życia, pogłębiającą wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy i zaletach czytania książek. Zorganizowano również charytatywny kiermasz słodkości, na którym zebrano 200,00 zł. Fundusze te zostaną przekazane Fundacji Serce Dziecka. Na lekcji biologii uczniowie klasy 3B obejrzeli program ze spotkania profesora Michała Zembali z młodzieżą, podczas którego opowiadał o dokonaniach naukowych w dziedzinie kardiochirurgii.
Do całej akcji dołączyła także młodzież z internatu, która podczas zajęć wychowawczych obejrzała film o udzielaniu pierwszej pomocy, a następnie wzięła udział w konkursie wiedzy o ratowaniu życia i zdrowia. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję!