Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października w naszej szkole obchodzony był Dzień Komisji Edukacji Narodowej, a także święto naszego Patrona – Władysława Stanisława Reymonta. Poza tym taka uroczystość to idealny wręcz moment na złożenie ślubowania przez uczniów klas pierwszych, wręczenie stypendiów naukowych uczniom pobierającym stypendia Starosty Bialskiego oraz listów gratulacyjnych rodzicom stypendystów. W tym ważnym dniu nastąpiło również wręczenie nagród wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracyjnym oraz uhonorowanie laureatów krajowych konkursów wiedzy i umiejętności kolejowych.
Uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona naszej szkoły rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu oraz oddelegowania uczniów do pełnienia warty honorowej przy pomniku Władysława Stanisława Reymonta oraz do złożenia kwiatów. Następnie pierwszoklasiści na ręce Pana Dyrektora Roberta Wieczorka złożyli uroczyste ślubowanie, którego treść odczytała Pani Wicedyrektor Jolanta Wałach.
Kolejnym punktem części oficjalnej było uroczyste odebranie przez uczniów stypendiów naukowych Starosty Bialskiego oraz listów gratulacyjnych przez ich rodziców. Stypendia i listy w zastępstwie za Starostę Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka wręczyła Pani Barbara Kociubińska-Koza – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Serdecznie gratulujemy uczniom – stypendystom oraz ich rodzicom znakomitych wyników w nauce!
Ponieważ w ciągu ostatnich tygodni nasi starsi uczniowie odnieśli ogromne sukcesy w ogólnopolskich drużynowych konkursach umiejętności i wiedzy kolejowej, nie mogło zabraknąć także pochwał płynących w kierunku laureatów. Z tego powodu listy gratulacyjne oraz upominki za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Transport kolejowy moją pasją” i pokonanie 17 techników kolejowych z całej Polski zostały wręczone Jakubowi Chwesiukowi, Dariuszowi Mincewiczowi i Bartłomiejowi Zajko. Z kolei za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Maszynista – zawód z przyszłością”, w którym brało udział 15 drużyn ze szkół kolejowych z całej Polski, gratulacje i nagrody zostały wręczone Szymonowi Kiryczyńskiemu, Jakubowi Chwesiukowi i Dariuszowi Mincewiczowi. Uczniom składamy serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie dalszych tak wspaniałych sukcesów zawodowych i rozwijania kolejowych pasji!
Rokrocznie podczas uroczystych obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona naszej szkoły, Dyrektor – Pan Robert Wieczorek wręcza nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracyjnym. Tak też stało się i tym razem. Wyróżnionym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Dla całej społeczności szkolnej ZS im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach październikowa uroczystość była wyjątkowa, gdyż w tym dniu upamiętnili także swojego Patrona – noblistę, wielkiego Polaka, jednego z najbardziej znanych pisarzy na świecie. Z tego powodu część artystyczną rozpoczęto od przeniesienia się w świat reymontowskich „Chłopów” i lokalnego kolorytu Lipiec. W części artystycznej nie mogło zabraknąć także humorystycznego akcentu, dlatego młodzież wstawiła współczesną satyrę awansu zawodowego nauczyciela. Całości części artystycznej towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu naszego szkolnego zespołu.

Na koniec uczniowie jeszcze raz złożyli życzenia pracownikom oświaty a Wicedyrektor – Pani Jolanta Wałach serdecznie pogratulowała i podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.