Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"
Nabór do nowego projektu w ramach mobilności edukacyjnej programu Erasmus + (zamknięty)

Informacja w mediach

Ogłoszenie

aktualne do 05.09.2019
Zamówienie na usługę społeczną "Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus + 2019-1-PL01-KA102-062676 " więcej informacj
i

Na początku września br. uczniowie z kierunków: technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik informatyk z ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach odbyli staż europejski w Grecji (Platamonas) w ramach programu Erasmus+. Co tam robili? Czego się nauczyli? Co zwiedzali? – niech powiedzą sami…

19.10.2019 r. dwudziestu pięciu uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach powróciło z dwutygodniowych praktyk zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejski staż gwarancją sukcesu na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.
Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0