Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego

Projekt „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037675 jest realizowany przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER Kształcenie i szkolenie zawodowe, na podstawie umowy numer POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037675.

W ramach projektu 63 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik transportu kolejowego (43 osoby), technik informatyk (15 osób) i technik pojazdów samochodowych (5 osób) wyjedzie na trzy tygodniowe staże w greckich przedsiębiorstwach.

Realizacja tego projektu przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do pracy i funkcjonowania w Europie. Organizacja zagranicznych staży to sposób na zapoznanie uczniów z realiami zatrudnienia i wymaganiami pracodawców na europejskim rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu u przedsiębiorcy to dla uczniów okazja do rozwoju w obranej ścieżce zawodowej. Wyjazd umożliwi młodzieży dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poznanie innej, często bardziej efektywnej organizacji pracy. Praktyka zagraniczna to dla młodych ludzi także okazja do nauki i doskonalenia języka obcego, w tym branżowego. Dzięki mobilności uczniowie rozwiną kompetencje społeczne i osobiste, takie jak: pewność siebie, wiara we własne możliwości, umiejętność komunikacji i pracy w zespole, przedsiębiorczość. Mobilność wpłynie też na rozwój kulturowy młodych osób, w tym w szczególności integrację ze społeczeństwem europejskim. Praktyki zagraniczne i doświadczenia z nich wyniesione to również okazja dla Szkoły do nawiązania lepszych kontaktów z przedsiębiorcami i poszerzenia wiedzy pracowników i nauczycieli.

Mobilność zagraniczna odbędzie się w okresie 08.04.2018 – 28.04.2018, a ich organizacją zajmie się nasz partner – Kika Mobility Training Center. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w Szkole. Odbędą się zajęcia z języka branżowego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Grecji pokryte zostaną z budżetu projektu.

O projekcie w mediach


Regulamin projektu


Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się)


Harmonogram rekrutacji


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną POWER 2017-1-PL01-KA102-037675 więcej informacji

Relacja z przebiegu praktyki

28 kwietnia 2018 r. sześćdziesięciu trzech uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach powróciło z trzytygodniowych praktyk zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER.
Bieżąca relacja z przebiegu praktyk na Facebooku

Wręczenie certyfikatów ze stażu w Grecji w ramach projektu „Europejskie praktyki edukacyjnej sukcesu”

We wtorek 15 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 63 uczestnikom praktyk zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wręczenia certyfikatów dokonał Starosta Bialski - Pan Mariusz Filipiuk. Uzyskany dokument jest potwierdzeniem odbytego zagranicznego stażu, a to ważny punkt w CV tym wszystkim, którzy będą poszukiwali w przyszłości atrakcyjnej pracy. Przyjemne i pożyteczne…

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0