Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Historia szkoły w obiektywie


Kalendarium


1971
- 20 lipca 1971 r.  utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zarządu Rejonu Przeładunkowego PKP  w Małaszewiczach. Szkołę umieszczono w części baraku przeznaczonego dla potrzeb służby handlowej kolei. Obowiązki dyrektora ZSZ powierzono Mikołajowi Jefimiukowi.

1973
- Dyrektorem ZSZ został inż. Tadeusz Wądołowski, który piastował to stanowisko do 1982 r.

1978
- Powołano Średnie Studium Zawodowe Zaoczne Polskich Kolei państwowych o kierunkach : ruch i przewozy, mechaniczny
i elektryczny.

1981
- W Średnim Studium Zawodowym odbyła się pierwsza matura

1982
- Od lipca funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Mieczysław Romaniuk.

1984
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa liczy 16 oddziałów, a Średnie Studium Zawodowe - 6 oddziałów. Szkoła uzyskała nowe pomieszczenia po przeniesionej służbie handlowej.

1986
- Decyzją Ministra Komunikacji powołano Zespół Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych, w skład którego weszły:


Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Średnie Studium Zawodowe Zaoczne
Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zaoczne) o kierunku: ruch i przewozy.
W listopadzie 1986 roku szkoła obchodziła jubileusz 15-lecia i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Dyrekcję Rejonów Przeładunkowych PKP w Małaszewiczach.

1987
- W Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy kompleksu nowych obiektów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach.

1990
- W marcu decyzję naczelnego dyrektora Centralnej DOKP Ryszarda Olszewskiego, na wniosek dyrektora Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych w Małaszewiczach Włodzimierza Adamca, teren byłego zgrupowania polowego wojsk kolejowych został przekazany Zespołowi Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach. 12 października szkoła przeniosła się z baraku do wyremontowanych i częściowo zmodernizowanych pomieszczeń zgrupowania wojsk kolejowych.

1993
- Zespół Szkół Zawodowych PKP w Małaszewiczach przemianowano na Zespół Szkół Kolejowych w składzie:


Zasadnicza Szkoła Kolejowa
Technikum Kolejowe
Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Technikum Kolejowe Zawodowe dla Dorosłych
Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych

10 listopada przekazano do użytku nowy obiekt szkolny, w którym znalazły się sale lekcyjne, pracownia komputerowa , warsztaty szkolne, biblioteka, sala widowiskowa i pomieszczenia administracyjne.

1995
- 17 listopada ZSK otrzymała nowy budynek dydaktyczny z 14 izbami lekcyjnymi, salę gimnastyczną, siłownię, szatniami, salę konferencyjną.

1996
- W maju odbyła się pierwsza matura w 3-letnim Technikum Kolejowym

Powstał chór szkolny.
Uroczyscie obchodzono jubileusz 25-lecia szkoły

1998
- W maju uroczyście rozdano dyplomy i świadectwa dojrzałości pierwszym absolwentom 5-letniego Technikum Kolejowego
Ostatnie spotkanie nauczycieli szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej

1999
- Z dniem 1 stycznia organem prowadzącym szkoły został Starosta Bialski. 1 wrzesnia rozpoczęło działalnosć Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące

2000
- 18 pazdziernika nadano szkole imię Władysława Stanisława Reymonta i zmieniono nazwę szkoły na:

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

2001
- 21 września - uroczystość 30-lecia szkoły
Spotkanie opłatkowe biskupa Henryka Tomasika z nauczycielami dekanatu terespolskiego

2004
15 września – Międzynarodowe Spotkanie Kulturalno - Sportowe Młodzieży z Niemiec, Litwy i Polski

2005
16 czerwca – Klasy mundurowe w X Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego
24 września – uroczystość 10-lecia istnienia chóru w szkole

2006
21 lutego – I Edycja Międzyszkolnego Walentynkowego Konkursu Recytatorskiego
29 września – Jubileusz 35-lecia szkoły

2009
24 września – Pierwsze Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelectwie Sportowym

2010
Decyzja o budowie boisk sportowych oraz przebudowie byłego Komisariatu Kolejowego Policji na internat szkolny
 
2011
Odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku internatu szkolnego

2012/13
Reaktywacja kształcenia na kierunkach kolejowych
 
2013
Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - funkcję p.o. sprawowała p. Jolanta Wałach
 
2014
Wrzesień - w wyniku konkursu  stanowisko dyrektora szkoły objął p. Robert Wieczorek
Listopad - dokonano otwarcia strzelnicy pneumatycznej

2016
Październik - modernizacja kotlowni olejowej

2018
Kwiecień - inauguracja programu zagranicznych praktyk zawodowych dla klas technikum w ramach projektu POWER
Sierpień - rozpoczęcie projektu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół

2020
Marzec - szkoła po raz pierwszy w historii przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Wiąże się to z wprowadzeniem w szkole nowatorskich rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych nauczania na odległość. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wraz rodzicami muszą w krótkim czasie dostosować się do nowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19

Wrzesień - inauguracja programu zagranicznych zajęć językowo-kulturoznawczych dla uczniów klas liceum w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"


2021
15 października - uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia szkoły

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0