Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"
DYREKCJA
mgr Robert Wieczorek - dyrektor


mgr Jolanta Wałach - wicedyrektor


Nauczyciele w roku szkolnym 2018/19

JĘZYK POLSKI
mgr Marta Antonowicz
mgr Jolanta Chwesiuk


JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agnieszka Gałązka
mgr Marlena Sacewicz

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Helena Głowacka
mgr Ewa Mieleszko
mgr Inessa Sosidko

FIZYKA
mgr Jolanta Wałach

WYCHOWANIE – FIZYCZNE
mgr Katarzyna Caban
mgr Tomasz Kuć
mgr Waldemar Wasiluk

RELIGIA
mgr Arkadiusz Laszewski

BIOLOGIA
mgr Elżbieta Komosa

GEOGRAFIA
mgr Magdalena Tymoszuk
mgr Elżbieta Komosa


CHEMIA
mgr inż. Jadwiga Wasiluk

MATEMATYKA
mgr Jolanta Wałach
mgr Joanna Bandzerewicz

mgr Wojciech Kudelski
mgr Monika Osypowicz


HISTORIA
mgr Robert Wieczorek
mgr Marzena Litwiniuk
mgr Elżbieta Pietrusik

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Robert Wieczorek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Marzena Litwiniuk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Tomasz Kuć

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ
mgr Maciej Marek

INFORMATYKA
mgr inż. Marek Czeczelewski
mgr Wojciech Kudelski
mgr inż. Adrian Hryciuk

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
mgr Mariusz Rydz (kierownik szkolenia praktycznego)
mgr inż. Edward Dawidziuk
mgr inż. Marek Selerski
mgr inż. Marek Czeczelewski
mgr inż. Jacek Jarocki
inż. Antoni Paszkowski
mgr inż. Agnieszka Śreniawska
inż. Beata Matwiejuk
Krzysztof Orłowski
Barbara Siedlanowska
mgr inż. Barbara Kondracka
mgr Małgorzata Trębicka-Żuk
mgr inż. Adam Jastrzębski

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr inż. Jadwiga Wasiluk

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Elżbieta Komosa

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Renata Chwesiuk

TECHNIKA
mgr inż. Edward Dawidziuk


WIEDZA O KULTURZE
mgr Renata Chwesiuk

BIBLIOTEKA
mgr Renata Chwesiuk

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Monika Chwesiuk

SZKOLNY ZESPÓŁ MUZYCZNY
mgr Arkadiusz Laszewski

INTERNAT - Wychowawcy
mgr Monika Barmosz
mgr Edyta Szołucha

mgr Izabela Kolańska
mgr Elżbieta Komosa
mgr Elżbieta Pietrusik
mgr inż. Marek Selerski
mgr inż. Jadwiga Wasiluk

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/19

Klasa Wychowawca
3AG mgr Marta Antonowicz
1 B
mgr Katarzyna Caban
1 DE
mgr Marlena Sacewicz
1 DC
mgr Elżbieta Pietrusik
2 AB mgr Jolanta Chwesiuk
3 B mgr Tomasz Kuć
2 D mgr Agnieszka Gałązka
2 DI mgr Waldemar Wasiluk
3 D mgr inż. Jadwiga Wasiluk
3 DM mgr Magdalena Tymoszuk
4 D mgr Helena Głowacka
4 DI mgr Joanna Bandzerewicz
Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0