Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"
DYREKCJA
mgr Robert Wieczorek - dyrektor


mgr Jolanta Wałach - wicedyrektor


Nauczyciele w roku szkolnym 2017/18

JĘZYK POLSKI
mgr Marta Antonowicz
mgr Jolanta Chwesiuk
mgr Monika Barmosz

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Katarzyna Sulińska
mgr Agnieszka Gałązka
mgr Galina Jarowicz

JĘZYK ROSYJSKI
mgr Helena Głowacka
mgr Ewa Mieleszko
mgr Rafał Barszczewski
mgr Izabela Kolańska

FIZYKA
mgr Jolanta Wałach

WYCHOWANIE – FIZYCZNE
mgr Katarzyna Caban
mgr Tomasz Kuć
mgr Waldemar Wasiluk

RELIGIA
mgr Arkadiusz Laszewski

BIOLOGIA
mgr Elżbieta Komosa

GEOGRAFIA
mgr Magdalena Tymoszuk

CHEMIA
mgr inż. Jadwiga Wasiluk

MATEMATYKA
mgr Jolanta Wałach
mgr Joanna Bandzerewicz

mgr Violetta Mikołajczak
mgr Wojciech Kudelski


HISTORIA
mgr Robert Wieczorek
mgr Marzena Litwiniuk

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Robert Wieczorek
mgr Marzena Litwiniuk

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Robert Wieczorek
mgr Marzena Litwiniuk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Tomasz Kuć

SŁUŻBA W POLICJI
mgr Maciej Marek

SŁUŻBA W STRAŻY GRANICZNEJ
mgr Maciej Marek

INFORMATYKA
mgr inż. Marek Czeczelewski
mgr Rydz Mariusz
mgr Wojciech Kudelski
mgr inż. Adrian Hryciuk

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
mgr Mariusz Rydz (kierownik szkolenia praktycznego)
mgr inż. Edward Dawidziuk
mgr inż. Marek Selerski
mgr inż. Marek Czeczelewski
mgr inż. Jacek Jarocki
inż. Antoni Paszkowski
mgr inż. Agnieszka Śreniawska
inż. Beata Matwiejuk
Krzysztof Orłowski
Barbara Siedlanowska
mgr inż. Barbara Kondracka
mgr Małgorzata Trębicka-Żuk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr inż. Jadwiga Wasiluk

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Elżbieta Komosa

SZTUKA, PLASTYKA
mgr Mariusz Polak

WIEDZA O KULTURZE
mgr Renata Chwesiuk

BIBLIOTEKA
mgr Renata Chwesiuk

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Monika Chwesiuk

CHÓR SZKOLNY
mgr Mariusz Polak

SZKOLNY ZESPÓŁ MUZYCZNY
mgr Mariusz Polak

INTERNAT - Wychowawcy
mgr Monika Barmosz
mgr Agnieszka Gałązka
mgr Edyta Guz

mgr Izabela Kolańska
mgr Elżbieta Komosa
mgr Elżbieta Pietrusik
mgr inż. Marek Selerski
mgr inż. Jadwiga Wasiluk

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/18

Klasa Wychowawca
2AG mgr Marta Antonowicz
3AG mgr Elżbieta Komosa
1 AB mgr Jolanta Chwesiuk
2 B mgr Tomasz Kuć
3 B mgr Magdalena Tymoszuk
1 D mgr Katarzyna Sulińska
1 DI mgr Waldemar Wasiluk
2 D mgr inż. Jadwiga Wasiluk
2 DM mgr Violetta Mikołajczak
3 D2 mgr Helena Głowacka
3 DI mgr Joanna Bandzerewicz
4DI mgr Katarzyna Caban
Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0