Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Narodowe Czytanie 2023

12 września po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Tym razem wspólnie oddaliśmy się lekturze „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ta nastrojowa, napisana barwnym językiem powieść przybliżyła nam folklor i szlacheckie zwyczaje, a także tematykę powstań narodowych Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia idei akcji Narodowego Czytania i odczytania fragmentu listu Prezydenta Polski. W tym roku prozę czytali: Magdalena Kusy kl. 4B, Agnieszka Jarzyna kl. 5DI oraz Adam Ojer z kl. 2D.
Młodzieży serdecznie dziękujemy za aktywne propagowanie znajomości naszej pięknej literatury narodowej