Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Pierwszy od kilku dekad podręcznik do kształcenia kadr branży kolejowej już dostępny
– i co ważne – został opracowany w naszej szkole

Brak podręczników do nauki przedmiotów zawodowych to jeden z najważniejszych problemów kształcenia na poziomie technikum. Wie o tym niemal każdy nauczyciel przygotowujący uczniów do pracy w niszowych zawodach. Taką profesją był do chwili obecnej także technik transportu kolejowego. Od ponad 30 lat nie powstał żaden podręcznik do nauki tego zawodu. Przyszedł jednak czas na pozytywne zmiany, które zostały zapoczątkowane w naszej szkole. Od niedawna obowiązuje tam nowy podręcznik do nauki przedmiotów: podstawy ruchu kolejowego oraz technika ruchu kolejowego. To krok milowy w zapełnianiu luki w podręcznikach do kształcenia zawodowego!

Książka wyszła spod pióra Jacka Jarockiego – jednego z najlepszych specjalistów z zakresu ruchu kolejowego. To młody doktorant, który jest zarówno praktykiem, jak i teoretykiem, a co najważniejsze – jednocześnie nauczycielem przedmiotów zawodowych pracującym w naszej placówce. Zna zatem doskonale potrzeby uczniów i metody efektywnego nauczania. Taki jest też jego podręcznik – kompleksowy, przykuwający uwagę, napisany prostym i zrozumiałym dla każdego językiem. Zawiera jasne, przejrzyste, a co najważniejsze – niezbędne informacje przygotowujące uczniów do egzaminu z kwalifikacji Organizacja i prowadzenie ruchu kolejowego. Dzięki podręcznikowi uczniowie mają szansę na lepsze przygotowanie się do egzaminu zawodowego, który czeka ich już po pierwszych dwóch latach nauki.

Warto zaznaczyć, że to nie tylko jedyna, ale przede wszystkim aktualna pozycja książkowa tego typu dotycząca podstaw i techniki ruchu kolejowego dedykowana młodzieży kształcącej się w zawodzie na poziomie technikum. Powstała bowiem za zgodą PKP PLK S.A. i w oparciu o instrukcje wydawane przez tę instytucję. Doskonale wpisuje się zatem w kanon podręczników, jakie powinien poznać i posiadać każdy uczeń kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego. Na pewno okaże się również przydatna w kształceniu w zakresie innych profesji kolejowych, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień z dziedziny ruchu kolejowego. Będzie także doskonałym uzupełniającym źródłem i kompendium wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminu na licencję maszynisty.

W opisywanym podręczniku uczniowie znajdą przejrzyste rysunki schematyczne, fotografie oraz barwne ilustracje ułatwiające naukę. Te ostatnie zostały wykonane przez Agnieszkę Czernik, absolwentkę naszej szkoły. Dodatkowym bonusem od autora jest opracowana i umieszczona w książce pula aż 215 pytań testowych z kluczem odpowiedzi. Dzięki nim uczeń może poznać i oswoić się z obecną formułą pisemnej części egzaminu zawodowego, a także lepiej się do niego przygotować.

W pracy nad publikacją czynny udział brał także absolwent naszej placówki i pracownik PKP PLK S.A. – Pan Grzegorz Kwiatkowski, bez którego merytorycznego wsparcia nie powstałby rozdział dotyczący dokumentacji. Ogromnym zaangażowaniem i pomocą służyła także obecna uczennica – Julia Klamerek, która odpowiadała za sprawy organizacyjne i logistyczne w całym przedsięwzięciu. Nie można zapomnieć także o wkładzie i merytorycznej pomocy nauczycieli naszej szkoły, szczególnie Pana Antoniego Paszkowskiego i Pana Kazimierza Michalaka – już byłego dydaktyka.

Książka spotkała się z ogromną aprobatą nauczycieli przedmiotów związanych z ruchem kolejowym, a także z pozytywną opinią środowiska egzaminatorów zawodowych. Serdecznie gratulujemy Panu Jackowi Jarockiemu i czekamy na więcej.

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0