Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

 Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/20

Liceum Ogólnokształcące

  • Służby mundurowe z elementami prawa
  • Humanistyczno - lingwistyczne

Technikum

  • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • Technik eksploatacji portów i terminali
  • Technik informatyk
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik transportu kolejowego

 


O naszej szkole
Nasi absolwenci zwolnieni z obowiązku szkolenia
na licencję maszynisty

W ciągu najbliższych kilku lat w branży kolejowej wystąpi zapotrzebowanie na pracowników wykonujących zawód maszynisty. Spowodowane jest to tzw. „luką pokoleniową”- większość osób prowadzących pojazdy szynowe zbliża się do wieku emerytalnego. Na rynku pracy sytuacja ta jest korzystna dla uczniów szkół średnich o profilu kolejowym, zwolnią się etaty po maszynistach.


Nabór elektroniczny do szkoły

Wszystkich kandydatów spoza województwa lubelskiego, chętnych do podjęcia nauki w naszej szkole w klasie pierwszej informujemy, iż w razie problemów z logowaniem do naszej szkoły mogą skorzystać z elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły.
W tym celu należy wypełnić elektronicznie wniosek i wysłać e-mailem na adres szkoły. e-mail: zsmal@poczta.fm
Chętnie pomożemy Ci w zalogowaniu się, jeżeli skontaktujesz się z nami telefonicznie. tel./fax: 83 375 14 38

Wniosek o przyjęcie do internatu

Kandydaci do klas pierwszych naszej szkoły chcący mieszkać w internacie dostarczają wniosek  o przyjęcie do internatu  razem z podaniem o przyjęcie do szkoły do sekretariatu szkoły.

Pozostali uczniowie naszej szkoły chcący zamieszkać w internacie składają wniosek o przyjęcie do internatu do końca roku szkolnego do sekretariatu szkoły.  Dotyczy to również uczniów mieszkających obecnie w internacie.


Uwaga

Wszystkie klasy objęte są systemem stypendialnym według regulaminu stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski.

Klasy technikum o kierunkach kolejowych objęte są systemem stypendialnym fundowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Fundator zapewnia stypendyście po ukończeniu nauki możliwość podjęcia pracy w swojej jednostce organizacyjnej.

Kandydaci do technikum o kierunkach technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik dróg  kolejowych i obiektów inżynieryjnych muszą charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia. W pierwszym semestrze lub przed rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie przyjęci do klas kolejowych będą przechodzili specjalistyczne testy psychotechniczne, badania okulistyczne i laryngologiczne w poradni medycyny kolejowej.

Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0