Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Tradycyjny konkurs wiedzy o naszym patronie – za nami!

Dnia 20 października uczniowie klasy 4DF pod opieką Pani Inessy Sosidko i Pana Arkadiusza Laszewskiego, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji sprzątania gminy Terespol- ,,Czysta gmina w twoich rękach”.
Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.
Zbiórkę śmieci rozpoczęto pogadanką na temat bezpieczeństwa i celów akcji. W porozumieniu z Panią sołtys, uzgodniliśmy o które obszary Małaszewicz należy najbardziej zadbać. Mimo dużego chłodu, młodzież ochoczo zaangażowała się w pracę na rzecz ochrony środowiska- uzbierała 25 worków śmieci.
Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.
Inessa Sosidko i Arkadiusz Laszewski