Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szlakach i stacjach kolejowych. Aktualnie trwająca modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle związana z wprowadzaniem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym do obsługi których niezbędny jest personel o odpowiednich kwalifikacjach.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno- pomiarowych;
 • montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych , a także ich zasilanie;
 • montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych
  i zależnościowych;
 • sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;
 • układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączenia oraz przygotowanie kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych
  i sprawdzania izolacji żył kablowych;
 • zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń;
 • instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze);
 • kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-R kolejowej odmiany cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej do celów m. in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służący do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym odbywa się na wolnym powietrzu - na szlakach i przejazdach kolejowych w zmiennych warunkach atmosferycznych i różnych porach doby oraz w pomieszczeniach stacyjnych, nastawniach, przekaźnikowniach, siłowniach, akumulatorowniach, kablowniach, pomieszczeniach naprężaczy, w budynkach strażnic przejazdowych, w warsztatach monterskich oraz w pomieszczeniach zamkniętych biur.


Absolwent kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym po zdaniu egzaminu uzyska kwalifikacje:
TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0