Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik eksploatacji portów i terminali

Eurozawód
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;

2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;

3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Absolwent technikum eksploatacji portów i terminali po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:
SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach
Jako technik eksploatacji portów i terminali możesz pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, portach morskich i rzecznych, a także dla agencji je obsługujących.

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0