Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik informatyk

Projekt i wykonanie grafiki - Agnieszka Sobieszuk uczennica klasy informatycznej
Technik informatyk  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:
I. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Technik informatyk

 • planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery,
 • nadzoruje organizacją pracy podczas montażu,
 • przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym,
 • przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne,
 • doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania,
 • zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne,
 • wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego,
 • monitoruje pracę systemów komputerowych,
 • wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy,
 • dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • potrafi zorganizować i prowadzid sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.
II. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Technik informatyk
 • wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej,
 • dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej,
 • montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu,
 • instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne,
 • odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej,
 • projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej,
 • administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej,
 • podłącza sied lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci,
 • nadzoruje politykę bezpieczeostwa danych osobowych w postaci elektronicznej,
 • diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej,
 • organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej,
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.
III. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik informatyk

 • projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią,
 • buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów,
 • tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera,
 • administruje aplikacjami i witrynami internetowymi,
 • projektuje i tworzy bazy danych,
 • doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony,
 • tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych,
 • monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe,
 • konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych,
 • nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych,
 • prowadzi działalnośd gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Absolwent kierunku technik informatyk po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0