Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"

Technik transportu kolejowego

Projekt i wykonanie grafiki - Agnieszka Sobieszuk uczennica klasy informatycznej

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.

Technik transportu kolejowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem;
 • przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.
Absolwent kierunku technik transportu kolejowego po zdaniu egzaminów uzyska kwalifikacje:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Absolwenci po ukończeniu szkoły znajdą zatrudnienie jako:
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • rewident taboru kolejowego,
 • kasjer towarowy,
 • kierownik pociągu,
 • manewrowy.

Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Małaszewiczach
ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com
Jesteśmy też na
YouTube    Facebooku   Instagramie
YouTube Facebook Instagram

kanał
 
YouTube klasy mundurowej


Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0