Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"


logo

Projekt "Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe, konkurs wniosków 2020.
Numer projektu 2020-1-PL01-KA102-080732

Rekrutacja

lista osób zakwalifikowanych

Informacja w mediach

Podsumowanie projektu

wręczenie certyfikatów

Staż zagraniczny ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach - POWER - Platamonas/Grecja czerwiec 2021 - film podsumowujący


Nasza młodzież ponownie na stażu europejskim

wakacje z książką
Na przełomie maja i czerwca br. 50 uczniów naszego technikum – w podziale na dwie 25 osobowe grupy – odbywało staż europejski w Grecji w Platamonas w ramach programu POWERVET 2020-1-PL01-KA102-080732. Realizowany projekt nosił nazwę „Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu”. Wyjazd dedykowany był przyszłym technikom transportu kolejowego, technikom eksploatacji portów i terminali oraz technikom informatykom. W dniu 24 czerwca odbyło się oficjalne podsumowanie stażu, w ramach którego nastąpiło wręczenie certyfikatów oraz wymiana doświadczeń, opinii i pozytywnych wrażeń – a tych ostatnich było co niemiara!

Od 24 maja 2021 r., 25 uczniów  technikum transportu kolejowego uczestniczy w europejskim stażu zawodowym w Platamonas. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia zawodowe oraz korzystają z pięknych atrakcji turystycznych jakie zapewnia Grecja. więcej informacji https://www.facebook.com/ReymontMalaszewicze
07 czewca 2021 rozpoczął się drugi turnus europejskiego stażu. Tym razem nowe doświadczenia zawodowe w pięknych greckich okolicznościach przyrody bedą zdobywali uczniowie klas technik eksploatacji portów i terminali oraz technik informatyk.
Relacja z pobytu https://www.facebook.com/ReymontMalaszewicze
Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0