Zespół Szkół
im. Władysława Stanisława Reymonta
"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca"
logo

Projekt "Zdobywamy wiedzę i umiejętności na europejskim stażu" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe, konkurs wniosków 2020.
Numer projektu 2020-1-PL01-KA102-080732

Rekrutacja

Copyright Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

ul. Kolejarzy 16
21 - 540 Małaszewicze
tel./fax: 83 375 14 38
e-mail: zsmal@poczta.fm
www.malaszewicze.com

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0